Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αντιστάθμιση

Τι είναι η αντιστάθμιση;

Η αντιστάθμιση είναι ένας αυτοματισμός, ο οποίος, μέσω ενός ελεγκτή, παρακολουθεί συνεχώς την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα ή του δοχείου αδρανείας και προγραμματίζει την λειτουργία του καυστήρα, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να έχουμε πάντα την επιθυμητή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Έτσι το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία που του έχουμε ορίσει και δεν καταναλώνει περισσότερο καύσιμο. Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε τα δομικά στοιχεία σε σταθερή θερμοκρασία και χαμηλά ποσοστά υγρασίας και το σύστημα δεν υπερκαταναλώνει.

Ηλιοθερμία

Ένα σύστημα ηλιοθερμίας εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες. Με τον τρόπο αυτό, θερμαίνεται το νερό χρήσης και το νερό που κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης. Οι ηλιακοί συλλέκτες απορροφούν διάχυτο ηλιακό φως, συλλέγοντας ηλιακή ενέργεια ακόμη και τις συννεφιασμένες ημέρες και μετατρέπουν τα 2/3 της ηλιακής ακτινοβολίας σε ωφέλιμη ενέργεια.
Το νερό που έχει ζεσταθεί, μεταφέρεται στα θερμοδοχεία και διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία. Το σύστημα φροντίζει κατά προτεραιότητα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει περίσσια ενέργεια, ζεσταίνει το νερό θέρμανσης χώρου. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί το ζεστό νερό για τη θέρμανση του χώρου, τότε μπαίνει σε λειτουργία ο καυστήρας.
Η ιδιαιτερότητα των ηλιοθερμικών συστημάτων βρίσκεται στο ότι λειτουργούν συνεισφέροντας στη θέρμανση που παράγεται με τη χρήση άλλων καυσίμων, μπορούν δηλαδή να συνδυαστούν με καυστήρες πετρελαίου και αερίου ή αντλίες θερμότητας, ενώ ενσωματώνεται και σε υπάρχον σύστημα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

Θερμιδομέτρηση

Τι είναι ο θερμιδομετρητής γραμμής;

Ο θερμιδομετρητής είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια με αυτόνομη θέρμανση. Με την χρήση θερμιδομετρητών, ένα διαμέρισμα θα χρεωθεί μόνο για την κατανάλωση του θερμαντικού σώματος που έμεινε ανοικτό ή μόνο του boiler. Οι θερμιδομετρητές διαθέτουν μετρητή παροχής νερού και δύο ανιχνευτές θερμοκρασίας, της προσαγωγής ζεστού νερού προς το διαμέρισμα και της επιστροφής του κρύου νερού που φεύγει από το διαμέρισμα. Έτσι λοιπόν οι θερμιδομετρητές συγκρίνουν την θερμοκρασία προσαγωγής με την θερμοκρασία επιστροφής, μετρούν τον όγκο του νερού που περνά από αυτούς και υπολογίζουν την θερμική ενέργεια που πέρασε από τη βάνα αυτονομίας προς το διαμέρισμα.

Πως υπολογίζεται η κατανάλωση;

Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται από τον τύπο Q = m x ΔΤ x C, όπου Q η ενέργεια που καταναλώθηκε, m η μάζα του νερού σε κιλά (1lt=1kgr), ΔΤ η διαφορά της θερμοκρασίας και C η σταθερά 1kcal/¬°C x kgr. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας σε ένα διαμέρισμα, πέρασαν συνολικά από τη βάνα αυτονομίας 500 lt νερό, με μέση διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ = 70¬°C – 60¬°C =10¬°C.
Επομένως, καταναλώθηκαν Q = 500kgr x 1kcal/ ¬°C x kgr x 10¬°C = 50.000 kcal. Με την τοποθέτηση θερμιδομετρητών, έχουμε δίκαιη κατανομή δαπανών, αφού μπορούμε να βρούμε ακριβώς πόσο κατανάλωσε το κάθε διαμέρισμα.

Θερμοστατικές κεφαλές

Η θερμοστατική κεφαλή τοποθετείται σε κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης και, μέσω του διακόπτη, ρυθμίζει την κυκλοφορία του θερμού νερού στο σώμα, ανάλογα με την επιθυμητή σε αυτό θερμοκρασία. Έτσι, το θερμαντικό σώμα αποδίδει στον χώρο την θερμότητα που ο χρήστης επιθυμεί. Γενικά συνιστάται στο υπνοδωμάτιο 18¬°C, καθιστικό 19-20¬°C και μπάνιο 21 ¬°C. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιείται η σπατάλη ενέργειας που άλλοτε γίνεται όταν το σπίτι θερμαίνει εξίσου όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούνται τακτικά ή όχι, τον προσανατολισμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.