Υπηρεσίες

 • Service Καυστήρα Πετρελαίου
 • Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης
 • Εγκαταστάσεις εσωτερικής γραμμής Φυσικού Αερίου
 • Βλάβες Συστήματος Θέρμανσης
 • Αντιμετώτιση Διάβρωσης Σωληνώσεων
 • Θερμομόνωση λέβητα και δικτύου θερμότητας
 • Επιδότηση Φυσικού Αερίου
 • Service Καυστήρα Φυσικού Αερίου
 • Εγκατάσταση Καυστήρα
 • Μέτρηση καυσαερίων & Έκδοση Πιστοποιητικού Καύσης
 • Τοποθέτηση Θερμαινόμενου Φίλτρου Πετρελαίου
 • Αυτοματισμοί θέρμανσης
 1. Ελεγκτής αντιστάθμισης
 2. Αυτονομία παλαιών πολυκατοικιών
 3. Θερμιδομέτρηση κατοικιών
 4. Θερμοστατικοί διακόπτες
 5. Ηλεκτροβάνες αυτονομίας
 6. Τοποθέτηση ψηφιακού θερμοστάτη χώρου

Μελέτες

 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 • Εσωτερική εγκατάσταση γραμμής Φυσικού αερίου
 • Εγκατάσταση θέρμανσης
 • Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης

Εγκαταστάσεις

 • Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης
 • Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Service

 • Service Καυστήρων
 • Βλάβες συστημάτων θέρμανσης